View with Mozilla Firefox. Powered by Blogger.

bulalakaw

>> Friday, March 25, 2011


isang gabing malamlam
habang nakatunghay sa 
buwang lilisan patungo
sa huling araw nitong
ulilang buhay

nagulat, nagulumihanan
nagitla at napadausdos
sa bintana ng matanaw
sa di kalayuan sa lilim
ng mga ulap

isang liwanag na marikit,
umukit, gumuhit sa langit
animo ay kiming kidlat 
munit bilis din ang ngalan
...di kaya't?

ang abang puso'y kumislot,
kumabog at kapagdaka ay
sa kaba nalunod. narito na 
ang huling araw nitong 
ulilang buhay


0 comments:

Post a Comment

music from movies

this blog

Copyright 2010© by Cris Advincula. All rights reserved.

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP